zdjęcie: Papierniczeni | Kraków

Papierniczeni | Cracow

Marka Concept Store | Cracow

Sztuka Wyboru | Gdansk

Kwiaty & Miut | Poznan

Bookarest | Poznan

Dziuki | Poznan

Noteka | Lodz

Reset | Warsaw

Rzeczownik | Warsaw

Slou | Warsaw

Kwiaciarnia Dr Bloom | Wroclaw

Cocoshki | online

Bardzo rozsądnie | online

Targi Rzeczy Ładnych | online

No Wodka | Berlin

Utopiast | Ljubljana

Sous Bois | Vienna

The Otherist | Amsterdam

Huiszwaluw | Gent